ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

-
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
มาตรการจัดการผลกระทบทางสังคมจากบ่อนคาสิโนชายแดนภาคตะวันออกที่มีต่อชุมชนในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา
-
อาจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2559
394,000.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 09:30:54
206