ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

1113/2559
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมสำหรับรถนั่งผู้พิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
-
อาจารย์คมสัน มุ่ยสี, อาจารย์กฤษณะ จันทสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
589,600.00 บาท
งบประมาณแผ่นดิน
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 11:34:58
152